>
Start  Wybrany zeszyt  Plik PDF
Artykuł
   
SYLWAN
 • BERNARD OKOŃSKI, ANTONI T. MILER
  Wieloletnia zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Puszczy Zielonka
  Long−term variability of air temperature and precipitation in Puszcza Zielonka Forest

  Abstract: Puszcza Zielonka Forest is located in the central part of the Warta river basin, in the middle of Wielkopolska region on a plateau covered by deep morain or zander sand and gravel (over 90%). Fresh habitats dominate (95%) and the groundwater level depth is below the range of tree roots reach over ca. 80% of the area. The paper discuses variability of precipitation and temperature in Puszcza Zielonka for the period 1848−2008 with the assessment of water availability for forest environment.

  Key words: Puszcza Zielonka Forest, variability, air temperature, precipitation

  [SYLWAN R. 156 (6):473-480, 2012]

Literatura
   
 • Boryczka J., Stopa-Boryczka M. 2004. Cykliczne wahania temperatury i opadów w Polsce w XIX–XXI w. Acta Agrophysica 3 (1): 21–33.
  Boryczka J., Stopa-Boryczka M. 2007. Ochłodzenia i ocieplenia klimatu Europy w XVIII wieku i ich przyczyny. Acta Agrophysica 9 (3): 555-570.
  Brŕdzil R., Samaj F., Valovic S. 1985. Variation of spatial annual precipitation sums in Central Europe in the period 1881-1980. J. Climatol 5: 617-631.
  Chang M. T. 2006. Forest Hydrology. An Introduction to Water and Forests. CRC Press. DOI:10.1029/2003RG000143.
  Durło G. 2007. Klimatyczny bilans wodny okresów wegetacyjnych na szkółce leśnej Wyrchczadeczka w Beskidzie Śląskim. Sylwan 151 (6): 53-61.
  Ewert A. 1973. Zagadnienie kontynentalizmu termicznego klimatu Polski i Europy na tle kontynentalizmu kuli ziemskiej. Prace IG UW 11. Klimatologia 6.
  Farat R., Kępińska-Kasprzak M., Magier P. 1995. Susze na obszarze Polski w latach 1981-1990. Mater. Bad. Gospodarka Wod. Ochr. Wód. 16.
  Jones P., Mann M. 2004. Climate over past millennia. Reviews of Geophysics 42. doi: 10.1029/203RG000143.
  Kostrzewski A., Kruszyk R., Kolander R. 2006. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. Wyd. UAM. Poznań.
  Kożuchowski K. 2003. Cyrkulacyjne czynniki klimatu Polski. Czas. Geogra. 74 (2): 93-105.
  Kożuchowski K., Żmudzka E. 2001. Ocieplenie w Polsce: Skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku. Przeglŕd Geofizyczny 1-2: 81-90.
  Leśny J., Juszczak R. 2005. Klimatyczny bilans wodny terenów rolniczych i leśnych. Wod. Środ. Obsz. Wiejsk. IMUZ. 5: 53-66.
  Lorz C., Fürst C., Galic Z., Matijasic D., Podrazky V., Potocic N., Simoncic P., Strauch M., Vacik H., Makeschin F. 2010. GIS-based probability assessment of natural hazards in forested landscapes of Central and South-Eastern Europe. Environmental Management 46 (6): 920-30.
  Luterbacher J., Dietrich D., Xoplaki E., Grosjean M., Wanner H. 2004. European seasonal and annual temperature variability, trends and extremes since 1500. Science 303: 1499-1503.
  Miler A. T., Miler M. 2005. Trendy i okresowości zmian temperatury oraz opadów dla Poznania w latach 1848-2000. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. i Inż. Źrod. Pol. Koszal. Inż. Środ. 22: 945-956.
  Nicolay S., Mabille G., Fettweis X., Erpicum M. 2009. 30 and 43 months period cycles found in air temperature time series using the Morlet wavelet method. Clim. Dyn. 33: 1117-1129.
  Niedźwiedź T., Twardosz R. 2004. Long-term percipitation variability for selected stations in Central Europe. Geographia Polonica 11: 73-100.
  Okoński B., Miler A. T. 2006. Klimatyczny bilans wodny terenów zalesionych Wielkopolski na przykładzie Puszczy Zielonka. Acta Scientarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus 5 (2): 73-81.
  Okoński B., Miler A. T., Panfil M. 2009. Dynamics of Climate Elements and Land Drainage Impact on Hydrologic Conditions in Lakeland Blind Drainage Area. Journal of Water and Land Development 13A: 225-238.
  Paluš M., Novotná, D. 2006. Quasibiennal oscillations extracted from monthly NAO index and temperature records are phasesynchronized. Nonlin. Processes Geophys. 13: 287–296.
  Paul P., David B. S. 2006. Analysis of the Hystorical precipitation sums of Sulina Station by Means of Power Spectra in Relation to Sibiu Station and NAO and SOI indexes. Geographia Technica 2: 99-104.
  Pauling, A., Steiner D., Luterbacher J., Casty C., Wanner H. 2005. Five hundred years of gridded high-resolution precipitation reconstructions over Europe and the connection to large-scale circulation. Climate Dynamics 26 (4): 387-405.
  Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1990. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa. PWRiL, Warszawa.
  Zawora T. 2005. Temperatura powietrza w Polsce w latach 1991-2000 na tle okresu normalnego 1961-1990. Acta Agrophysica 6 (1): 281-287.
  Żmudzka E. 1995. Tendencje i cykle zmian temperatury powietrza w Polsce w latach 1951-1990. Przegląd Geofizyczny 40 (2): 129-139.
  Żmudzka E. 2009. Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica 13 (2): 555-568.
Pobieranie pliku PDF
   
Plik PDF można otworzyć przy pomocy darmowej przeglądarki np. Acrobat Reader, którą można pobrać z witryny firmy Adobe.
Aby pobrać plik kliknij odnośnik Pobierz.
Jeśli nie widzisz odnośnika - skontaktuj się Sekretarzem redakcji.

Artykuły można pobrać po upływie 6 miesięcy od daty wydania artykułu w zeszycie SYLWAN-a. Przed tym terminem plik jest dostępny jedynie dla autorów artykułu, poprzez link rozsyłany przez Redakcję.
Invalid exists/not exists condition: ORA-01840: input value not long enough for date format
Nazwa pliku2012_06_473au.pdf
Wielkość 1.61 MB


Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Kompleksowa obsługa informatyczna · NetExpert