>
Start  Wybrany zeszyt  Plik PDF
Artykuł
   
SYLWAN
 • PIOTR SEWERNIAK , AGNIESZKA PIERNIK
  Ujęcie wpływu właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo−zachodniej Polsce w modelach regresji
  Regression models for impact of soil properties on site index class of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in south−western Poland

  Abstract: The research was conducted in 268 pine stands on soils of sandy texture. In the paper 6 regression models for site index of Scots pine (Pinus sylvestris L.) were presented. The soil properties enclosed in the models explained to 40−60% of the site index variability. In the regression analyses, the following soil properties were found to be the best variables that described the site index: pHKCl, contents of fine textural fractions, content of K and N, CaCO3 content, soil moisture conditions reflected in gleying occurrence in a soil profile and a thickness of a solum or of a humus horizon (depending on the site moisture). The CaCO3 content was found to be a useful variable for the site index models only unless other chemical soil parameters were available. In such cases occurrence of CaCO3 in models reflects an impact of K and Mg soil content on pine growth that results from strong intercorrelations between Ca, K and Mg contents in the investigated soils. The site index was higher when pine stands were overgrowing gleyic than non−gleyic soils. In the presented regression models the difference was estimated to be about 1.5 m.

  Key words: soil, Pinus sylvestris, site index, tree growth, regression models

  [SYLWAN R. 156 (8):563-571, 2012]

Literatura
   
 • ter Braak C. J. F., Šmilauer P. 2002. CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User’s Guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Microcomputer Power (Ithaca, NY, USA).
  Brożek S. 2001. Indeks trofizmu gleb leśnych. Acta Agr. Silv. ser. Silv. 39: 17-34.
  Brożek S. 2007. Liczbowa wycena „jakości” gleb – narzędzie w diagnozowaniu siedlisk leśnych. Sylwan 151 (2): 35-42.
  Bruchwald A., Kliczkowska A. 1997. Kształtowanie się bonitacji dla drzewostanów sosnowych Polski. Prace IBL, Ser. A, 838: 63-73.
  Bruchwald A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M. 2000. Analiza funkcji wzrostu wysokości dla różnych regionów Polski W: Bruchwald A. [red.]. Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. SGGW, Warszawa. 84-91
  Instrukcja urządzania lasu. 2003. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. PGL Lasy Państwowe, Warszawa.
  Lasota J. Zwydak M., Wanic T. Brożek S. 2011. Różnorodność gleb zespołów borów mieszanych. Rocz. Glebozn. 62 (4): 54-72.
  Lipas E. 1985. Assessment of site productivity and fertilizer requirement by means of soil properties. Fola Forestalia 618: 1-16.
  Operat glebowo-siedliskowy Nadleśnictwa Bolesławiec. 2004. Biuro Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych „OPERAT” s. c.
  Operat glebowo-siedliskowy Nadleśnictwa Głogów. 2005. Biuro Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych „OPERAT” s. c.
  Operat glebowo-siedliskowy Nadleśnictwa Oława. 2003. Biuro Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych „OPERAT” s. c.
  Piernik A. 2008. Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowania pakietu MVSP do analiz roślinności. Wyd. UMK, Toruń.
  Prusinkiewicz Z., Kowalkowski A. 1964. Studia gleboznawcze w Białowieskim Parku Narodowym. Rocz. Glebozn. 15 (2): 161-304.
  Sewerniak P. 2008. Wstępne wyniki badań nad wpływem uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Rocz. Glebozn. 54 (3/4): 256-262.
  Sewerniak P. 2011a. Wpływ uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Leśn. Pr. Bad. 4: 311-319.
  Sewerniak P. 2011b. Zróżnicowanie wybranych właściwości gleb drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Rocz. Glebozn. 62, 1: 142-151.
  Sewerniak P. 2012a. Wpływ właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. I. Odczyn, zawartość CaCO3 i cechy związane z głębokością gleby. Sylwan 156 (6): 427-436.
  Sewerniak P. 2012b. Wpływ właściwości gleb piaszczystych na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. II. Wybrane właściwości chemiczne. Sylwan 156 (7): 518-525.
  Stanisz A. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft Polska Sp. z o. o., Kraków.
  Szwagrzyk J., Szewczyk J. 2002. Wpływ trofizmu i wilgotności siedliska na wzrost i pokrój sosen i dębów w Puszczy Niepołomickiej. Sylwan 146 (12): 23-38.
  Tamminen P. 1993. Estimation of site index for Scots pine and Norway spruce stands in South Finland using site properties. Fola Forestalia 819: 1-26.
  Zwydak M., Lasota J., Brożek S., Wanic T. 2011. Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych. Rocz. Glebozn. 62 (4): 39-53.
Pobieranie pliku PDF
   
Plik PDF można otworzyć przy pomocy darmowej przeglądarki np. Acrobat Reader, którą można pobrać z witryny firmy Adobe.
Aby pobrać plik kliknij odnośnik Pobierz.
Jeśli nie widzisz odnośnika - skontaktuj się Sekretarzem redakcji.

Artykuły można pobrać po upływie 6 miesięcy od daty wydania artykułu w zeszycie SYLWAN-a. Przed tym terminem plik jest dostępny jedynie dla autorów artykułu, poprzez link rozsyłany przez Redakcję.
Invalid exists/not exists condition: ORA-01840: input value not long enough for date format
Nazwa pliku2012_08_563au.pdf
Wielkość 68.3 kB


Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Kompleksowa obsługa informatyczna · NetExpert